Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 270  (bedrageri) , § 183  (Benyttelse av falsk dok)