Straffeloven § 271 (grovt bedrageri) og  § 276a (korrupsjon)