Straffeloven §317 (grovt heleri-mottak av utbytte), bokføringsloven, merverdiavgiftsloven § 72 (merverdiavgiftsbedrageri),