• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Troms Kraft

Sist oppdatert 27.09.2013

Det vises til den senere tids presseoppslag om granskning knyttet til Troms Kraft. Granskningsrapporten er innhentet av Troms politidistrikt og videreformidlet til ØKOKRIM. Det er besluttet at ØKOKRIM åpner sak i denne forbindelse. Utover dette vil ØKOKRIM ikke på dette tidspunkt kommentere saken nærmere.

Påtaleansvarlig i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Marianne Djupesland.