• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Punktum satt i Tordenskjoldsaken

Sist oppdatert 15.10.2013

Høyesterett har forkastet ankene til den tidligere styrelederen og en tidligere befraktningssjef i rederiet Tordenskjold ASA. Fengselsdommene på henholdsvis fem og fire års fengsel for grovt bedrageri og grov utroskap blir dermed stående. De domfelte må også tåle inndragning på totalt cirka 30 millioner kroner.

Saken startet med Tordenskjoldrederiets konkurs i 2003, og halvparten av fengselsstraffene er gjort betinget på grunn av tidsforløpet. De to begikk økonomisk utroskap på cirka 30 millioner kroner ved kjøp av skip og skipsutstyr og bedrageri i forbindelse med lånefinansiering av disse kjøpene.

I dommen heter det at hovedmannen ”over en periode på syv år gjennom utspekulerte og fordekte transaksjoner ved ulike anledninger og på forskjellig vis har misbrukt den tillit han har hatt i kraft av sine styreverv og sin faktiske posisjon, som innebar at han hadde avgjørende innflytelse”. Retten legger også vekt på at de tiltalte har beriket seg selv på bekostning av rederiet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo, tlf 952 96 049.