• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Punktum satt for deler av Finance Credit-saken

Sist oppdatert 01.11.2013

Lagmannsretten forkastet i juni i år Trond Kristoffersens anke over deler av tingrettens dom fra 2004 i Finance Credit-saken. Etterlatte etter avdøde Trond Kristoffersen anket lagmannsrettens avgjørelse, men Høyesterett har nå besluttet at anken ikke tillates fremmet. Avgjørelsen innebærer at Trond Kristoffersen er endelig domfelt for grovt bedrageri på til sammen 200 millioner kroner.

Kristoffersen ble dømt til ni års fengsel av tingretten i 2004. Hans anke over dommen førte bare delvis frem og det som lagmannsretten nektet fremmet ble i tråd med datidens praksis ikke skriftlig begrunnet. Etter Høyesteretts avgjørelse i 2010 om at ankenektelser må begrunnes skriftlig, begjærte Kristoffersen sin sak gjenåpnet. I januar i år besluttet lagmannsretten at de fleste anklagepunktene skal til ny behandling i lagmannsretten. Nå er tre av anklagepunktene som ble anket avgjort.

Ankeforhandlingen for øvrige forhold som var anket av Trond Kristoffersen, og der de etterlatte har trådt inn i anken, starter ved Eidsivating lagmannsrett førstkommende mandag.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Espen Haug, tlf 488 87 966.