• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Gårdbruker frifunnet for å ha felt tre med kongeørnreir

Sist oppdatert 19.12.2013

Salten tingrett har frifunnet en gårdbruker i Evenesdal i Nordland for brudd på Naturmangfoldloven i forbindelse med at hun felte en furu med et kjent kongeørnreir i. Kongeørnen er totalfredet i Norge.

Hun ble også frifunnet for motorferdsel i utmark uten tillatelse. En person som var tiltalt sammen med gårdbrukeren for felling av treet med reiret i, ble også frifunnet. ØKOKRIM anker dommen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Inge Svae- Grotli, tlf 976 67 043.