• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Fire tidligere ledere tiltalt i Yara-saken

Sist oppdatert 17.01.2014

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot fire personer i Yara International ASAs tidligere toppledelse for grov korrupsjon. Forholdene gjelder bruk av bestikkelser overfor en minister i Libya og en høytstående offentlig tjenestemann i India. Yara vedtok nylig en bot på 270 millioner kroner, samt aksepterte inndragning på 25 millioner kroner, i samme sak.

Tiltalen gjelder to tilfeller av grov korrupsjon. Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for mer enn åtte millioner USD. Fire personer er tiltalt for korrupsjonsforholdet i Libya, og tre av dem også for korrupsjonsforholdet i India. Disse personene var, da forholdene fant sted, i toppledelsen i Yara.

Kontaktperson førstestatsadvokat Marianne Djupesland. Henvendelser rettes til kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas, tlf 907 50 058.