• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Statistikk 2012

Sist oppdatert 16.02.2017

Med en oppklaringsprosent på 89 og domfellelsesprosent på 95 er ØKOKRIM i 2012 godt over måltallene på disse områdene. Året som er gått innebar ellers rekordmange dager i retten for enheten. Tendensen til stadig flere saker i høyere rettsinstanser fortsetter, og antall nye saker er redusert, noe som blant annet har sammenheng med såkalte «gjenåpningssaker».