Merverdiavgiftsloven § 72 (merverdiavgiftsbedrageri), straffeloven  § 276 (grov utroskap), §317 (grovt heleri) bl.a.