• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Vedrørende børsmelding fra Kongsberg Gruppen ASA

Sist oppdatert 25.02.2014

Det vises til dagens børsmelding fra Kongsberg Gruppen ASA. ØKOKRIM kan bekrefte at vi i dag har gjennomført ransaking i nevnte sak.

Formålet med ransakingen har vært å innhente informasjon som kan kaste lys over de faktiske forhold og som eventuelt kan bekrefte eller avkrefte mistanken. Av hensyn til etterforskingen og de impliserte vil ØKOKRIM ikke gi ytterligere kommentarer på dette stadiet.

Påtaleansvarlig er førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460.