Naturmangfoldloven § 13 el 14 (brudd på verneregler), motorferdselloven