Straffeloven  § 271 (grovt bedrageri),  § 276a (korrupsjon)