Straffeloven § 276 (grov utroskap),  § 256 (andre grove underslag),  § 283 (Boforringelse)