Straffeloven § 132 (Motarbeide etterforskingen m m.)