Straffeloven § 271 (grovt bedrageri), § 183 (benyttelse av falsk dok) og § 274 (uriktige opplysninger om selskap), regnskapsloven §8-5 (særlig skjerpende regnskapsovertredelse) m.m.