Forurensingsloven § 7 (vannforurensing fra industri/næringsvirksomhet), § 52b (brudd på internkontrollen)