• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Rettskraftig dom for ødeleggelse av kongeørnreir

Sist oppdatert 01.10.2014

I en ØKOKRIM-sak har Høyesterett avvist anken fra en gårdbruker som felte et tre med et kongeørnreir. Dermed er lagmannsrettens dom på betinget fengsel i 21 dager og bot på 18 000 kroner for overtredelse av naturmangfoldloven rettskraftig.

Hennes nabo ble idømt bot på 15 000 kroner for samme forhold. Avgjørelsen inneholder viktige premisser om forståelsen av naturmangfoldloven § 15 første ledd om at enhver plikter å unngå å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi. Lagmannsretten uttaler generelt at «allmennpreventive hensyn tilsier at overtredelser av naturmangfoldloven må møtes med en markert og merkbar reaksjon. Oppdagelsesrisikoen er lav, og gjerningsmennene vil ikke sjelden mene å ha aktverdige grunner for sine handlinger og ha støtte for sitt syn i lokalsamfunnet. Reaksjonen vil da få større betydning i seg selv.»

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf. 976 67 043.