• Utskriftsikon
  • Nettstedskart
  • Deleikon

Yarasaken (2014)

Sist oppdatert 06.09.2016

I januar 2014 vedtok Yara International ASA (Yara) et forelegg fra ØKOKRIM på tilsammen 295 millioner kroner. Beløpet omfattet en bot på kroner 270 millioner samt inndragning av utbytte på kroner 25 millioner. Forelegget gjaldt tre tilfeller av grov korrupsjon: Yara benyttet bestikkelser overfor høytstående offentlige tjenestemenn i henholdsvis Libya og India, samt overfor en leverandør i Russland.

 ØKOKRIM har gjennomført en omfattende internasjonal etterforsking, og har fått betydelig hjelp fra myndighetene særlig i Sveits. Frankrike og USA for å avdekke de faktiske forhold. I alt har 13 ulike jurisdiksjoner bistått ØKOKRIM i etterforskingen. ØKOKRIM tok også ut tiltale mot fire personer, alle tidligere medlemmer av Yaras konsernledelse, herunder konsernsjefen. Oslo tingrett avsa dom i juli 2015 der alle de tiltalte ble dømt; den tidligere konsernsjefen til fengsel i tre år, den tidligere juridiske direktør til 2 ½ år og de øvrige til fengsel i 2 år. Dommen er ikke rettskraftig, i det alle de domfelte har anket. Ankesaken er berammet for Borgarting lagmannsrett høsten 2016.

Les mer (lenke til pressemeldingen fra ØKOKRIM)