Lovgrunnlaget var forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a jamfør § 9 første ledd nr. 1 jamfør forskrift 7. april 2003 om gjødselsvarer mv. av organisk opphav § 23 første ledd samt straffeloven § 48 a.