I forbindelse med dette arbeidet ble det brukt en gravemaskin som blant annet gravde opp en 7 meter bred og 13 meter lang sjakt på området, som inneholder et automatisk fredet kulturminne av en hustuft og fire gravrøyser.

Gravingen påførte kulturminnet betydelige skader og ødeleggelser, i det gulvlaget i hustuften ble gravd opp, og en samling større steiner i en gravrøys ble flyttet. Forelegget er vedtatt.