Mannen ble tidligere i år dømt til fengsel for de samme forholdene i Oslo tingrett, og anket dommen. "Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende ved lovbrudd av den typen vi står overfor her. Korrekt innlevering av regnskap og skattemeldinger er vesentlig for den offentlige myndighetskontroll, som blant annet skal sikre at det ikke unndras midler fra fellesskapet", heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.
 
- Saken er et eksempel på alvorlig arbeidslivskriminalitet der inntekter fra levering av skrapmetaller er holdt skjult for skattemyndighetene over flere år gjennom unnlatt bokføring og skjuling av deler av inntektene ved å ta pengene gjennom bekjentes virksomheter. Saken har bakgrunn i et samarbeidsprosjekt mellom Kripos, Skatteetaten og Økokrim, sier politiadvokat Susanne Ihlebæk i ØKOKRIM.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Politiadvokat Susanne Åsheim Ihlebæk, 47 45 85 78