Adresser og organisasjonsnummer

Besøksadresse: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo (inngang fra atrium, 4. etasje)

Postadresse: ØKOKRIM, Postboks 2096 Vika, 0125 Oslo

Fakturaadresse: ØKOKRIM, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim (faktura må merkes med mottakers brukeridentitet)

ØKOKRIMs org.nr.: 874 761 532

Telefon & e-post

Telefon: 23 29 10 00
Telefaks: 23 29 10 01
E-post: post.okokrim@politiet.no

Tips og spørsmål om bedragerier:
Telefon: 23 29 11 00
E-post: desken.okokrim@politiet.no

Åpningstider

08.00–15.45
(08.00–15.00 mellom 15. mai og 14. september)

Hvem svarer på hva?

  • Desken (telefon: 23 29 11 00 og e-post: desken.okokrim@politiet.no) svarer på generelle spørsmål om bedragerier og tar imot tips fra publikum.
  • Påtaleansvarlig i hver enkelt sak svarer på spørsmål om den aktuelle saken.
  • Teamkonsulenten som har sendt ut vitnestevningen svarer på spørsmål fra vitner.
  • Kommunikasjonsrådgiveren  svarer på generelle spørsmål fra media.
  • Teamlederne uttaler seg om sitt teams ansvarsområde.
  • Ledelsen uttaler seg om våre kriminalitetsområder og ØKOKRIM.