Denne linjalen, som er bygget opp i tråd med den internasjonale standarden Object ID, er en hjelp til å registrere kunst- og kulturminnegjenstander ved foto og kort beskrivelse. Fremgangsmåten er svært enkel og systemet er laget for at flest mulig skal kunne benytte det. Dersom du ved en senere anledning anmelder tap eller tyveri av kunstgjenstander, er disse langt enklere å gjenfinne og identifisere.

Object-ID prosjektet bygger på to forutsetninger: For det første så kan ikke et gjenfunnet stjålet objekt bli returnert til rett eier uten at det har blitt beskrevet på forhånd; for det andre er det viktig at informasjonen om et stjålet objekt flyter raskere enn objektet selv. Sistnevnte er nødvendig for å bekjempe illegal handel med kunst og kultur.

Bakgrunn

Object-ID prosjektet ble initiert av J.Paul Getty-stiftelsen i 1993 og standarden ble lansert i 1997. Ordningen blir støttet og markedsført blant annet av FBI, Scotland Yard og Interpol samt også UNESCO, museer, kulturminneorganisasjoner, kunsthandlere og forsikringsbransjen. Målet var å lage en registreringsordning som var svært enkel, men likevel god nok til å tilfredsstille minimumskrav til sikker identifisering.

SjekklisteEtableringen av Object-ID som standard bidrar til bekjempelsen av illegal tilegnelse av kunst og kulturgjenstander ved at dokumentasjonsarbeidet forenkles og standardiseres globalt.

Dette er et viktig hjelpemiddel både for museums- og kunstbransjen og for politiet sier sekretær for norsk avdeling i International Council of Museums (ICOM), Leif Pareli. Han har deltatt i arbeidet med å oversette Object-ID-sjekklisten til norsk som ledd i en aksjon i ICOM internasjonalt. ØKOKRIMs versjon av den norske listen, finner du tilgjengelig her. Linjalen kan du skrive ut her.

Det kan nå mange steder forsvinne et maleri eller en annen kulturminnegjenstand fra en offentlig bygning eller bygdemuseum uten at noen med sikkerhet kan beskrive dette godt nok for en senere ettersøkning og identifisering, sier Pareli. Han fremholder at kunstverk som er registrert i henhold til Object-ID med letthet vil kunne beskrives detaljert nok til at det kan brukes i en ettersøkning.

Object-ID har tatt konsekvensen av at det kan være ganske håpløst å etterlyse eksempelvis et stjålet bilde med «båt og sjø som motiv og at det var ca. en meter høyt». Object-ID gir mulighet til å registrere kunst- og kulturgjenstander på en enkel måte slik at dette blir sammenfallende med databaser hos f.eks. Interpol og Art Loss Register.

Fremgangsmåte

Brett linjalen på midten og sett den ved siden av gjenstanden når du tar bilde, slik at størrelse og farge på gjenstanden synliggjøres.

Svar helt enkelt på spørsmålene du finner på baksiden av linjalen (disse finner du også i skjemaet til høyre på siden). Oppbevar så svarene/beskrivelsen sammen med foto på en sikker plass.