Tiltalen er basert på at mannen, i tillegg til å unnlate å opplyse kjøperne om at dokumentene ikke var ekte, også ga uriktig informasjon om dokumentenes eierskapshistorikk. Eierskapshistorikken er viktig informasjon for å bedømme ektheten av denne type dokumenter.

Tiltalen på grovt bedrageri omfatter 13 dokumenter, blant annet:

  • manuskriptfragmenter til På gjengrodde stier av Knut Hamsun
  • manuskriptfragmenter til John Gabriel Borkman av Henrik Ibsen
  • innmeldingsskjema i NS-hjelpeorganisasjon signert Knut Hamsun
  • lommealmanakk fra 1943 med Knut Hamsuns egne notater
  • håndskrevne minneord av Knut Hamsun ved Vidkun Quislings død
  • to førsteutgaver av Henrik Ibsens John Gabriel Borkman med dedikasjoner til henholdsvis Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch
  • et brev fra Henrik Ibsen til Knut Hamsun datert 1891 med en påskrift av Knut Hamsun datert 1948
  • noen andre brev og hilsener

Disse forholdene i tiltalen fant sted i 2005–2006, da mannen omsatte dokumentene til eller gjennom et antikvariat i Oslo. Flere av dokumentene havnet hos Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling, som i perioden 2005–2006 kjøpte åtte av Hamsundokumentene for til sammen 695 000 kroner. Nasjonalbiblioteket anmeldte saken til ØKOKRIM i 2008. Tiltalen omfatter også et forsøk i 2006 på å selge fragmenter av manuskriptet til et angivelig nytt og ukjent skuespill av Henrik Ibsen kalt Solguden, til et annet antikvariat. I tillegg er det tatt ut tiltale på dokumentfalsk, blant annet bygget på at mannen har benyttet falske kvitteringer for å bygge opp under sin fremstilling av dokumentenes eierhistorikk. Et annet tiltalepunkt gjelder bedrageri og dokumentfalsk knyttet til omsetning av et uekte tildelingsbevis for det Tyske kors i Gull til en av de norske frontkjemperne. Under etterforskingen har det vist seg at det også har vært andre falske brev av Knut Hamsun i markedet.

ØKOKRIM anser saken som viktig fordi denne typen uekte objekter kan medføre at det danner seg et uriktig bilde av viktige personer, hendelser og verk i norsk kultur-/litteraturhistorie. Dette er det også vist til i tiltalen, som en del av grunnlaget for at bedrageriet må bedømmes som grovt. Saken er berammet ved Oslo tingrett i to måneder fra 16. april 2012. Miljøkrim kommer tilbake til saken.