Utdeling av pris, foto: Lillian Nordby ØktnerUtdeler sier i sin begrunnelse at Høviskeland har gått ut over forventningene til sin rolle og opptrådt uredd og utrettelig i arbeidet han har nedlagt på våre felles vegne.

– Miljøsaker kan være vanskelige å etterforske og det kan nok i mange tilfeller være for lett å slippe unna med miljøkriminalitet, sier Venstrepolitiker Abid Raja til Miljøkrim og understreker at ØKOKRIMs arbeid med dette temaet setter fokus på hvor viktig det er å bevare irreversible verdier som natur og dyreliv. Forhåpentligvis bidrar også dette til å forebygge ny miljøkriminalitet.

Foto: Lillian Nordby Øktner