Kystaksjon

Tekst: overingeniør Alf Helgeland, Arbeidstilsynet  /  alf.helgeland@arbeidstilsynet.no 
//  Foto: Arbeidstilsynet

Onsdag 26. juni 2013 gikk Arbeidstilsynet, politiet og skatteetaten ombord på kystvaktskipet KV Nornen. Toktet skulle vare i en uke, og målet var å kontrollere skjærgården fra Telemark i Øst til Søgne i Vest-Agder. Etatene har etablert et godt samarbeid med Kystvakten.

– Vi har nå samlet ressursene fra de ulike etatene og får gjennomført uanmeldte tilsyn i skjærgården på en effektiv måte, sier Alf Netland Helgeland, overingeniør i Arbeidstilsynet Sør-Norge. Aksjonen er todelt. Vi viser oss frem og håper på at dette kan bidra til allmennpreventiv forebygging. I tillegg møter vi virksomheter og arbeidstakere som vi ikke treffer på tradisjonelle byggeplasser. I alt ble over 70 virksomheter kontrollert og det ble gitt 76 pålegg etter brudd på arbeidsmiljøloven.

Forurensing og manglende id-kort

Politiet gjennomførte avhør og anmeldte flere virksomheter for ulovlig brenning av bygningsavfall ute i skjærgården. Skatteetaten traff på virksomheter som ikke var registrerte, og hvor mistanke om svart arbeid ble bekreftet. Arbeidstilsynet avdekket flere usikrede byggeplasser hvor det ble gitt stansingsvedtak. Det var også et stort antall arbeidstakere som ikke kunne fremvise id-kort.

Alle som jobber på en bygge- og anleggsplass, skal ha et eget id kort for bygg- og anleggsbransjen. Om ikke arbeidstakeren har id-kort, kan ønsket om å «jobbe svart» være grunn for at arbeidsgiveren ikke har registrert arbeidstakeren i AA-registeret. Dette registeret må arbeidstakere være registrert i for å kunne søke om id-kort. Dette er et godt eksempel på tiltak som effektivt utestenger useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Samarbeidet var så vellykket at et nytt tokt ble gjennomført i slutten av august 2013, og går alt etter planen, blir samarbeidet videreført i 2014 og et større område langs kysten vil bli kontrollert.

Bålbrenning Politiet gjennomførte avhør og anmeldte flere virksomheter for ulovlig brenning av bygningsavfall ute i skjærgården.