Det er importøren Norgro som er anmeldt for brudd på flere bestemmelser i naturmangfold­loven. Organisasjonene viser til at mørk jordhumle har stort potensiale for spredning og etablering i Norge, til fortrengsel for norske humlearter. Det er veksthusgartnerne som bruker humlene til pollinering, sjøl om det finnes leverandører av norske humler. Gartnerne mener det norske tilbudet ikke er godt nok, mens miljøvernorganisasjonene mener humleimporten kan representere en stor risiko for tap av artsmangfold i norsk natur.

Organisasjonene har også påklaget Mattilsynets behandling av importsaken inn for Landbruks- og matdepartementet.

Dette var en eksempelsak på en artikkel du kan finne på miljøjuss.no som er omtalt under denne artikkelen.