På initiativ fra Svalbard Reiseliv og Universitetssenteret på Svalbard blir det utviklet et nytt studietilbud på Svalbard med oppstart høsten 2009. 

Årsstudiet Arktisk Naturguide er et samarbeidsprosjekt mellom Svalbard Reiseliv AS, Universitetssenteret på Svalbard og Høgskolen i Finnmark. Utviklingsprosjektet er i sin helhet finansiert av Svalbard Miljøvernfond. 

Formålet med studiet Arktisk Naturguide er å etablere et praktisk og profesjonsrettet årsstudium innen arktisk naturguiding og -veiledning for turister. Studiet er et integrert tverrfaglig studium, som bygges opp av elementer fra turismefag, friluftslivsfag og naturvitenskapelige fag. 

Målgruppen er personer som jobber som, eller har ambisjoner om å utdanne seg til guider på Svalbard, på fastlandet i Norge, eller i det sirkumpolare området forøvrig. Opptakskrav er generell studiekompetanse, evt. realkompetanse som tilsvarer dette. I tillegg kreves grunnleggende praktisk kompetanse i friluftsliv, for eksempel praksis som guide/ turleder, årsstudium i friluftsliv fra høgskole eller relevant folkehøgskoleutdanning. 

Studiet gir faglig kompetanse i friluftsliv og reiseliv innen naturguiding på Svalbard og andre polare strøk. Kompetansen er også etterspurt på fastlandet innen friluftsliv, reiseliv, skole, kultur- og miljøforvaltning samt frivillige organisasjoner.

 

For mer informasjon kontakt:

Sigmund Andersen, telefon: 79 02 22 22, sigmund@wildlife.no