Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Bekjempelse av fiskerikriminalitet

Politihøgskolen i Bodø har fått godkjent en etterutdanning i Bekjempelse av Fiskerikriminalitet som et høgskolestudie. Det gir 20 studiepoeng. Deltakere på studiet er ansatte i Kystvakten, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og politiet.

Ulovlig bruk av bygning til klubblokale for Bandidos

I saker etter plan- og bygningsloven om ulovlig bruk av bygg er det helt avgjørende at naboer står frem. Dersom man ikke kan føre vitner som i det daglige har observert bruken, vil det være vanskelig å nå frem i denne type saker.

Tosporet system i ny plan-og bygningslov

Økokrim oppfordrer kommunene til å fortsette å anmelde alvorlige brudd på plan- og bygningslovgivningen også etter at ordningen med kommunalt overtredelsesgebyr innføres.

Strenge regler for eksport av avfall

Økonomisk vekst og globalisering har ført til en verdensomfattende økning i grensekryssende transport av avfall. Det er strenge internasjonale regler på dette området. Statens forurensningstilsyn (SFT) samarbeider med tollvesenet og politiet for å avdekke og stanse ulovlig eksport av avfall på tvers av landegrensene.

Stoppet konteiner med dekk og kjøleskap

Tidligere i år fikk Tollregion Oslo og Akershus og SFT melding fra Oslo politidistrikt om at det sto blant annet dekk, møbler og kjøleskap utenfor konteiner på Frysja i Oslo.

Når er byggesak straffesak?

Det kan være straffbart å bygge tilbygg eller terrasse uten å søke kommunen, selv om man får tillatelse i etterkant.

Hordaland politidistrikt – Natur og kultur

Hordaland politidistrikt er Norges nest største og omfatter 30 kommuner med i alt 432 800 innbyggere. Vi har 929 ansatte, fordelt på 889 årsverk. Politidistriktet har to kommuner i Sogn og Fjordane fylke, Solund og Gulen, mens de sørligste kommunene i Hordaland fylke, ligger i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Gravplasser mangler lovbeskyttelse etter 40 år

Nye graver er beskyttet av gravferdslovens bestemmelser i en halv mannsalder. Kulturminneloven ivaretar fredningen av gamle graver fra før reformasjonen i 1537. Alt av graver, gravplasser og skjeletter mellom disse tidsskillene, det vil si de aller fleste gravene i Norge, mangler både lovbeskyttelse mot inngrep og retningslinjer for håndtering ved eventuelle skjelettrester som kommer til syne.

Forbud mot vasspest

Vannplanten vasspest utgjør et stadig større problem i norsk natur. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har derfor utarbeidet en forskrift som forbyr både vasspest og den beslektede planten smal vasspest. Forskriften trer i kraft med umiddelbar virkning.

Farlig flis

I løpet av august 2007 i Tromsø oppdaget flere personer at det var lagt ut store mengder oppfliset trevirke innblandet annet avfall i og i umiddelbar nærhet av et alpinsenter og en fotballbane i Krokelvdalen i Tromsø. Dette området ligger rett i nærheten av tett bebygd område, og benyttes av befolkningen i Tromsø til ulike frilufts- og idrettsaktiviteter.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.