Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Aksjon strandsone

Samarbeid mellom politi og kommune ga reaksjoner mot ulovlig bygging i strandsonen. Fitjarøyene 14-15. april 2008.

Utvidet hytteparadis i strandsonen – fikk bot

Et ektepar med hytte i skjærgården i Rødøy kommune i Nordland utvidet hytteparadiset sitt langt utover tillatelsene. De bygde anneks, badstu, klesbod, kaihus, grillbu, utkikksbu, kaianlegg, naust, bølgebryter og oppstillingsplass for bil. I tillegg var hele eiendommen ned til fjæresteinene gjerdet inn. Resultatet ble 120 000 kroner i bot for brudd på plan- og bygningsloven og friluftsloven.

Tverrfaglig og samlet miljøkontroll i utmark

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har eget statlig naturoppsyn ved Håvard Kjøntvedt, slik det er i andre verneområder i landet vårt. Men i forbindelse med opprettelsen av reservatet ble det fremmet forslag om midler til egen politistilling, noe som etter stor innsats fra blant andre ordførere og politidistriktene faktisk ble gjennomført. Stillingen er operativ og skal i hovedsak ivareta politioppgavene knyttet til reservatet og andre miljørelaterte oppgaver i regionen. Dermed var grunnlaget lagt for et solid samarbeid mellom Statens naturoppsyn (SNO) og politiet. Reservatet for øvrig er forvaltet gjennom en lokal modell, der forvaltningsstyret er plassert på kommunalt nivå, med Hege Jaren, Rollag kommune, som forvalter. Dette gir et ytterligere godt samarbeid.

Studium i bekjempelse av fiskerikriminalitet

Fiskerikriminalitet er miljøkriminalitet som rammer det ytre miljø, og er dermed en krenkelse av de marine bioressursene i havområdene Norge forvalter (Skagerak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet). Flere områder innen miljøkriminaliteten kjennetegnes av at de lovstridige handlinger finner sted innen en virksomhet som i seg selv er lovlig, men som ofte innebærer en uopprettlig skade på miljøet. Det ulovlig, urapporterte og uregulerte fisket er ett av de største problemene som forvaltningen av fiskebestandene står overfor i dag. Hvis dette fisket får fortsette, vil marine fiskebestander kunne bli så utarmet at de ikke lengre kan utgjøre en ressurskilde verken for mennesker eller maritime arter. Dette kan dermed være med og true en viktig næringsvirksomhet og ikke minst det marine økosystemet for fremtiden.

Manglende vedlikehold årsak til ulovlig utslipp

I 2009 kontrollerte Klima- og forurensningsdirektoratet ti tankanlegg. Felles for de fleste virksomhetene er at de har mangler i forhold til vedlikehold og risikovurdering. Dette er alvorlig fordi historien viser at manglende vedlikehold og risikovurdering ofte er en hovedårsak til ulovlige utslipp.

Leserinnlegg

Politidistriktets miljøkoordinator – er det noen utvikling?

Kulturminnekrimteknisk

Var fatet som ble solgt på nettauksjon en antikvitet eller er det juks? Er virkelig våpenet den siktede skattejegeren fant og beholdt så gammelt at det er statens eiendom etter kulturminneloven § 12?

Invitasjon til fagseminar i miljøkriminalitet

ØKOKRIM v/Miljøteamet ønsker med dette å invitere representanter fra Riksadvokaten, Statsadvokatene, Politidirektoratet, Sysselmannen på Svalbard, samt politidistriktets miljøkoordinator og påtalejurist med særlig ansvar for miljøsaker til det årlige fagseminaret i bekjempelse av miljøkriminalitet.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.