Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

 Vis meny

Artikler

Publisert

Artikler

Tidenes strengeste miljødom i Høyesterett

Den 19. januar 2012 avsa Høyesterett dom i den såkalte Vest Tank-saken (Rt. 2012 side 65). Med det har den strengeste miljødommen i Høyesterett gått fra 60 dagers fengsel til to års fengsel.

Etterforsking av oljesøl – erfaringer fra Full City-forliset

Katastrofefølelsen rådet i Langesund morgenen den 31. juli 2009. Friområdet Kroghshavn, som er et yndet badeområde for Grenlands befolkning sommerstid, var fylt av sort, møkkete olje. Folk kom strømmende til badefjella som betyr så mye for mange. Det hersket full stillhet og mange gråt. Gårsdagens perle var plutselig blitt ugjenkjennelig og utilgjengelig. Var området tapt for lang tid? Ville det noen gang være mulig å kunne bruke området som før? Over skumtoppene utenfor Kroghshavn kunne man se Full City som lå på grunn ved øya Saastein. Sammenhengen mellom oljen og båten syntes klar. Det hadde vært en godt varslet storm i løpet av natten, og spørsmålet mange stilte seg var hvordan det var mulig for et lasteskip å sette seg i en slik situasjon?

Biologen har ordet: Bunndyr – en sunnhetsindikator for våre vassdrag

Bunndyr utgjør et viktig næringspotensial for fisker, fugler og voksne insekter i alle vassdrag, men de er også en meget viktig sunnhetsindikator på vassdraget. Bunndyrenes sammensetning avspeiler forholdene i et vassdrag over tid, både det biologiske mangfoldet og den økologiske tilstanden. Man kan enkelt si at dersom det er dårlig stelt med bunndyrene i et vassdrag, så er det dårlig stelt med livet ellers i vassdraget. Derfor benyttes ofte bunndyranalyser for å karakterisere tilstanden i et vassdrag.

Kvikksølv – utslipp, spredning og konsekvenser

Mengden kvikksølv på jorda er uforanderlig, men ikke statisk. Kvikksølv beveger seg naturlig, kontinuerlig og langsomt mellom jordskorpa, lufta, ulike vannforekomster, dyr og planter – og så tilbake til jordskorpa igjen. Dette kretsløpet er påvirket av menneskelig aktivitet som har ført til økte mengder kvikksølv i luft, vann og organismer. Kvikksølv regnes for å være en av de farligste miljøgiftene som mennesket slipper ut i naturen, derfor har man arbeidet lenge med å redusere utslippene både i Norge og internasjonalt. Denne innsatsen har nå båret frukter.

Fengsel for kvikksølvutslepp

Tidlegare dagleg leiar og styreleiar i Eras Metal AS (Eras) vart i september 2011 i Fjordane tingrett dømt til fengsel i 21 og 30 dagar for brot på forureiningslova. Retten fann at dei to over ein periode på 8 månader hadde latt verksemda sleppe ut 30 gonger meir kvikksølv gjennom fabrikkpipa enn tillat. Dagleg leiar vedtok dommen, men styreleiaren har anka. Eras er tidlegare bøtelagt for same forholdet, og bota på 1,5 millionar kroner er vedtatt. Saka er eit døme på korleis mellom anna økonomiske vanskar kan medføre at miljøet vert salderingspost i ei «miljøbedrift».

Miljødemonstranter gikk ikke fri i Høyesterett

Den 19. desember 2011 avgjorde Høyesterett en sak som gjaldt tre menn som demonstrerte i forbindelse med prosjektet «Ren Oslofjord» og nektet å etterkomme pålegg fra politiet om å fjerne seg. Høyesterett kom til at de tiltalte hverken kunne frifinnes på grunn av nødrett eller nødverge.

Arbeidstilsynet spør: Er det noe poeng å anmelde arbeidsmiljøkriminalitet?

Riksadvokaten har i rundskriv nr 1 for 2012, på side 9 (se boks under til høyre), angitt mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet for kriminalitet som rammer arbeidslivet. Er det slik at det som Riksadvokaten her uttaler om rask behandling og adekvat reaksjon følges opp av politiet lokalt, eller skjer ikke dette?

Ta store fisker, ikke bare små pandaer

Kunnskapsrike folk fra frivillige organisasjoner og fagmyndigheter i møte med dedikerte representanter fra politi og påtalemyndighet under årets INTERPOL-konferanse i Bangkok.

Veibygging i verneområde

Lørdag 27. august 2011 hadde avisen Nationen følgende overskrift: «Ja til veiarbeid i verneområde – Staten tapte i lagmannretten: Bønder kan ruste opp en gammel traktorvei i et verneområde i Budal.»
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.