Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

 Vis meny

Artikler

Publisert

Artikler

Påtalekompetanse og foreldelse på miljøområdet (en oppdatering)

I flere av spesiallovene på miljøområdet er bestemmelsene om strafferammen utformet slik at de inneholder en nedre strafferamme, med en straffeskjerpende sideramme i tillegg ved «særlig skjerpende omstendigheter» eller «grov overtredelse». Når straffebestemmelsen er slik utformet, oppstår spørsmålet om det er den øvre eller den nedre rammen som styrer foreldelsesfrist og påtalekompetanse, i saker der den nedre strafferammen er den gjeldende. Dette spørsmålet er behandlet i tidligere artikler i Miljøkrim, blant annet i artikkelen «Foreldelse av saker om miljøkriminalitet» i nr. 3/2009, med oppfølgning i Miljøkrim nr. 2/2010 (en oppdatering om avklarende høyesterettspraksis i saker om kulturminneloven og dyrevernloven).

90 dagers fengsel for grov mishandling og drukning av hund i Moss

En 30 år gammel mann er av Høyesterett ilagt en straff av fengsel i 90 dager for grove brudd på dyrevelferdsloven. Domfelte hadde erkjent forholdene og fikk derfor fradrag for tilståelse. På bakgrunn av denne høyesterettsdommen kan vi nå slå fast at mindre grove overtredelser av dyrevelferdsloven for fremtiden i utgangspunktet vil medføre 120 dagers ubetinget fengsel. Det er et fremskritt i forhold den uklare straffutmålingstilstanden vi tidligere har hatt på dette området.

Ulvedom fra Sverige

I mai 2012 ble fem menn arrestert mistenkt for ulovlig organisert ulvejakt på grensen mellom Dalarna og Härjedalen i Sverige, i det såkalte Tandsjöreviret. Politiet mente de hadde sporet og forfulgt ulvene, ringet dem inn i reviret og drevet organisert jakt på dem.

«Kultur og penger»

Én gang i året inviterer Senter for kultur- og idrettsstudiar (SKI) til gjennomgang av kulturrikets tilstand på Litteratur-huset i Oslo. SKI er et forskningssenter under Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking. Arrangementet samler forskere og andre fagfolk for å presentere korte og poengterte evalueringer av situasjonen på ulike kulturfelt. Temaet for den sjuende utgaven av Kulturrikets tilstand, som gikk av stabelen 29. oktober, var kultur og penger. Under kan du lese foredraget Kenneth Didriksen i ØKOKRIM holdt under konferansen.

Satser på felles nordisk front

Internettovervåking, felles toll- og politiaksjoner i Norden og mer forskning var noen av forslagene til hva Norden kan samarbeide om for å strupe pengestrømmen som følger av ulovlig salg av kulturminner smuglet ut av Irak og Syria.

AS Rockwool – et grensetilfelle for anvendelse av foretaksstraff?

Natt til 20. mars 2013, arbeidet en maskinoperatør ved AS Rockwool ved en emballeringsmaskin/pakkerigg for ferdigstabler av mineralull. Som følge av at biter av emballeringsplasten hadde falt ned inne i maskinen/riggen og blokkerte denne, måtte operatøren inn i den for å rydde. Slik rydding inne i maskinen var en (ordinær) del av arbeidsprosessen. På vei inn i maskinen snublet han i noen plaststrimler eller tilsvarende som lå på gulvet, slo hodet mot enten betonggulvet eller maskinen, besvimte og fikk senere konstatert hjernerystelse som medførte to ukers sykemelding.

På kanten av en ny krise?

Menneskers sløsing med jordas ressurser og menneskeskapt forurensning til luft, vann og jord har vist seg å få mange og uante konsekvenser. Alle store kretsløp på kloden har endret seg, både karbonets kretsløp med klimakrisen som følge og nitrogenets kretsløp med forsuring og overgjødsling som følge. Men få kretsløp har endret seg så drastisk som fosforets kretsløp.

Bevissikring og prøvetaking i forurensningssaker

Forurensningssaker skiller seg ikke vesentlig fra andre saker: Et åsted er et åsted, og det skal gjennomføres en vanlig åstedsgranskning. I forurensningssaker har man imidlertid et moment som er både viktig og kanskje uvant, nemlig prøvetaking og analysering av forurensningen. Det kan være noen utfordringer knyttet til dette, som egensikkerhet overfor giftige stoffer, at forurensningen kan være usynlig, hvilke prøver man skal ta, hvordan, hvor og hvor mange prøver som skal tas, og ikke minst hva vi skal gjøre med de etter at de er sikret.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.