Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Trenger vi straffeloven § 152 b?

Nær oset til en viktig lakseelv slipper et oppdrettsanlegg ut 200 000 syk regnbueørret. Kan forholdet rammes av straffeloven § 152 b, generalklausulen om miljøkriminalitet?

Trivselsfylket

Politidistriktene presenterer seg, denne gangen har turen gått til Sogn og Fjordane.

Straffutmåling i fiskeoppdrettssaker

Hver år rømmer et stort antall oppdrettsfisk. Det kan være laks, regnbueørret, torsk eller kveite. I tillegg rømmer det årlig en betydelig mengde smolt. Ikke all rømming er kriminalitet, men i mange tilfeller kan rømming av oppdrettsfisk karakteriseres som alvorlig miljøkriminalitet som politiet og påtalemyndigheten også må ta sitt ansvar for å bekjempe. Det kan også være økonomisk interessant for et selskap å unnlate å etterleve bestemmelser i akva kultur lovgivningen.

Ulovlig bygging i strandsonen

Strandområdene langs sjøen har helt spesielle verdier. Det er et viktig rekreasjonsområde for allmennheten både fra land- og fra sjøsiden. Det er også et viktig oppvekstmiljø for spesielle plante- og dyreslag. Samtidig er store deler av strandområdene utsatt for et stort byggepress, særlig når det gjelder ulike former for fritidsbebyggelse.

Dobbeltstraff i miljøsaker

Et lasteskip tar inn vann og det blir skader på lasten. Det viser seg at fartøyet var lastet ustabilt, og skipsføreren får et administrativt gebyr etter skipssikkerhetsloven § 55 for overtredelse av lovens § 12 om sikker lasting. Kan det senere reises straffesak mot ham for det samme forholdet?

Gaupedrap med forviklinger

Ved Follo tingretts dom av 8. desember 2006 ble en mann dømt til ubetinget fengsel i 15 dager for å ha drept en gaupe under særlig skjerpende omstendigheter, og for å ha underslått den samme gaupen. I tillegg ble mannen dømt for å ha brukt ulovlig ammunisjon. Mannen ble også fradømt retten til å drive jakt og fangst i tre år. Rapporten fra obduksjonen av gaupen skapte imidlertid noen forviklinger underveis i etterforskningen og under hovedforhandlingen.

Kulturminner plyndres

Internasjonal konferanse om kunst- og kulturminnekriminalitet i Interpol. «Follow the money» var kortversjonen man oftest hørte på The 7th. international Symposium on the Theft of and the Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiques. Konferansen ble avholdt I Interpols hovedkontor i Lyon i Frankrike i juni. Utsagnet var ment som den mest effektive metodeløsning i det å oppklare kunst- og kulturminnekriminalitet.

Norsk natur – farvel?

Utmarka nedbygges, bit for bit. Det er mange som tror at Norge stort sett består av uberørt natur. Hvor mye skog tror du er vernet og uberørt i Norge? Ti prosent av landet? Svaret er at vi har vernet 1,5 prosent av den uberørte skogen. Til sammenligning har Sverige og Finland vernet 4–5 prosent.

Hummeraksjon

Agder politidistrikt gjennomførte i juli en aksjon mot fiske med ulovlige fiskeredskaper langs Agderkysten. Kontrollen ble utført i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn, Skjærgårdstjenesten og Miljøteamet ved Økokrim, og 14 båter og 31 kontrollører deltok. Lignende aksjoner har vært gjennomført tidligere, også i andre distrikt.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.