Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Bistandsadvokater i arbeidsmiljøsaker

Dessverre finnes det eksempler på at fornærmede som er skadet i en arbeidsmiljøsak eller pårørende til personer som har omkommet i en arbeidsmiljøsak ikke får nødvendig orientering og hjelp omkring reglene for oppnevning av bistandsadvokat. Uten aktiv innsats fra politiet er det nok sjelden det blir oppnevnt bistandsadvokat i arbeidsmiljøsaker.

Noregs første rapport til UNESCO om 1970-konvensjonen

Noreg ratifiserte den såkalla 1970-konvensjonen (UNESCO-konvensjonen) i februar 2007 og har forplikta seg til å rapportere om status for arbeidet med nasjonal oppfølging av konvensjonens bestemmelser kvart fjerde år.

Hva vil vi med miljøkoordinatorrollen?

Mye av det viktigste arbeidet på vårt område gjøres av miljøkoordinatorene. De sitter i en nøkkelrolle, og fra ØKOKRIMs ståsted ser det ut til at politidistriktenes bekjempelse av miljøkriminalitet blir bedre jo mer velfungerende koordinatorrollen er. Det er ingen tvil om at bekjempelsen av miljøkriminalitet er blitt styrket etter at koordinatorfunksjonen ble innført i 1995.

På tokt med Klif

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjør et viktig tilsynsarbeid. Mer konkrete vilkår i tillatelsene og krav til kompetanse hos dem som vil drive i bransjen kan kanskje gi tilsynsarbeidet enda større kraft – og et litt bedre miljø.

En dårlig sak

Flatanger Settefisk AS. Namdal tingrett avsa i april 2010 en frifinnende dom i en sak om rømming fra et settefiskanlegg i Flatanger i Nord-Trøndelag. Saken gjaldt diverse brudd på akvakulturloven i forbindelse med to tilfeller av rømming fra Flatanger Settefisk AS (heretter selskapet) sitt anlegg på Lauvsnes i Flatanger. Artikkelen setter fokus på hva som gikk galt, og hvilke særlige utfordringer saker om rømming fra settefiskanlegg byr på. Saken antas å være representativ både med hensyn til kompleksitet og saksbehandling.

Hvor skal vi rette innsatsen?

Effekten av «oppdrettsgener». Skjerpet fokus mot rømming av smolt fra settefiskeanlegg er viktig fordi oppdrettssmolt, sammenliknet med voksen oppdrettsfisk, har større potensial til å påvirke villaksstammene negativt. Men hvor stort er egentlig dette potensialet?

Ulovlig rørgate

«Jeg trodde prosjektlederen sørget for de nødvendige tillatelsene», «utbyggeren sa at alle nødvendige tillatelser var i orden», «myndighetene fikk beskjed om planene, men de gjorde jo ikke jobben sin», «det gror jo snart til igjen» og «det er jo gitt tillatelse i ettertid». Denne typen argumentasjon møter politi og påtalemyndighet ofte fra de tiltalte i saker om ulovlige utbygginger. Ved Høyesteretts dom av 6. mai 2011 (Rt 2011, side 631) har man fått ytterligere en prinsipiell dom der denne typen argumentasjonen ikke vinner frem. Kvernstaddommen er den første høyesterettsdommen etter vannressursloven.

Godt i gang med studiet

Videreutdanningen på Politihøgskolen gir fiskerikrimstudentene en spisskompetanse på bekjempelse av fiskerikriminalitet. Dette arbeidet er ofte omfattende og komplekst, og som krever innsikt i faget utover det generalisten ofte har.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.