Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

 Vis meny

Artikler

Publisert

Artikler

Bedre samarbeid mot dyrevelferdskriminalitet

Samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet, herunder ØKOKRIM, skal styrkes på dyrevelferdsområdet. I januar møtes Politidirektoratet, Mattilsynet, politidistriktene og ØKOKRIM til fagseminar om dyrevelferd.

Tilsynsmyndighetene og taushetsplikt – rettslige rammer for samarbeid med politiet

Under etterforskning av straffesaker er det i mange tilfeller nødvendig og ønskelig med et nært samarbeid mellom politi/påtalemyndighet og tilsynsforvaltningen. Et effektivt samarbeid forutsetter utveksling av informasjon mellom etatene. De rettslige rammene for denne informasjonsutvekslingen finner man i taushetspliktsreglene – eller snarere i reglene om unntakene fra taushetsplikten.

Nye rammer og verktøy mot abeidsmarkedskriminalitet

I februar 2011 gjorde ØKOKRIM seg noen tanker om situasjonen når det gjelder den strafferettslige håndhevingen av overtredelser av allmenngjøringsloven og arbeidsmiljøloven. Det gjorde en på bakgrunn av en sak enheten hadde etterforsket og påtaleavgjort innenfor området arbeidsmarkedskriminalitet.

Beslag av fiskefluer med fjær fra truet fugleart

Politiet gjorde for en stund tilbake beslag av 1515 fiskefluer laget av fjær fra brokadehane. Produkter av brokadehane er regulert av CITES-regelverket for handel med truede arter, og det er ikke gitt tillatelse til import av slike fiskefluer.

Nettbasert læringsmodul for politi og påtalemyndighet

Interpol har i samarbeid med sekretariatet for Basel-, Rotterdam- og Stockholmkonvensjonene utviklet en nettbasert læringsmodul (e-learning-modul) for å gjøre det enklere å jobbe profesjonelt og med høy sikkerhet i slike saker. Nå kan etterforskere og jurister lære seg dette faget på egen PC-skjerm.

Grunnlovens pliktbestemmelse til å sikre miljøet

§ 110 b kom inn i Grunnloven i 1992 og kan sees som et resultat av anbefalinger fra FN gjennom Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Fra Stortingets side var den ment å være en rettslig forpliktende bestemmelse, ikke bare en programerklæring. Se for eksempel Innst.S. nr. 163 (1991–1992), hvor det uttales at «[r]ettslig vil en grunnlovsfesting innebære at en grunnlovsbestemmelse vil gå foran ordinær lovgivning hvis de strider mot hverandre».

Arbeidsmiljøkriminalitet i fiskerinæringen

Fiskerinæringen er en bransje hvor det forekommer arbeidsmiljøkriminalitet. Det siste året har ord som «verstinger» og «cowboykultur» blitt brukt i forbindelse med enkeltsaker.

Miljøkriminalitet organisert utenfor linjen

Arbeidet mot miljøkriminalitet er organisert som en parallellorganisasjon ved siden av den normale organiseringen som gjelder for alle de andre kriminalitetsområdene. Det er et av de viktigste funnene en gruppe nedsatt av Politidirektoratet gjorde i en evaluering av miljøkoordinatorrollen i 2013.

Miljøkriminalitet i Sverige – omfang og organisering

I Sverige finnes en egen lov som regulerer all håndtering, lovbrudd, forvaltning og de ulike myndigheters arbeid på miljøområdet. Loven heter miljøloven og er fra 1999. Da innførte regjeringen og riksdagen i Sverige en felles lovgivning for miljøfeltet basert på tjue forskjellige lover, og miljøloven ble til.

Håndhevelsen av brudd på arbeidstidsbestemmelsene – Grunn til bekymring?

Det settes stadig søkelys på virksomheters brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det gjelder både private og offentlige virksomheter. Arbeidstilsynet har gjennomført et stort antall uanmeldte og anmeldte tilsyn, og disse har i noen tilfeller resultert i utstedelse av forelegg. I denne artikkelen ser vi på håndhevelsen og reaksjonsmønsteret ved brudd på arbeidstidsreglene. Vi mener praksisen avdekker bekymringsfulle tendenser.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.