Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Foreldelse av saker om miljøkriminalitet

Den måten straffebestemmelsene er formulert på i en del nyere lovgivning på miljøområdet kan medføre usikkerhet om foreldelsesfristenes lengde. Det kan blant annet reises spørsmål om foreldelsesfristen kan ha blitt redusert fra 5 til 2 år for en del saker, uten at de aktuelle fagdepartementene synes å ha vært klar over dette i lovarbeidet.

Nyhetsmelding fra Interpol

Interpol åpner direkte tilgang til en internasjonal database for å redusere ulovlig handel med stjålne kunstgjenstander.

Nytt nettsted viser norske utslipp

SFT lanserte i oktober et nytt nettsted med oversikt over norske utslipp. På www.sft.no/norskeutslipp finner du utslipp og avfallsmengder fra industrien og flere andre samfunns-sektorer. Du kan sammenligne utslippene mellom bedrifter eller områder.

Olje, gass og tusenvis av kulturminner

Rogaland politidistrikt. – Den største trusselen mot kulturminnevernet er at vi er så rike. Med så mange penger i omløp bygges det mye på mange plasser sier riksantikvar Jørn Holme. Vi sitter på riksantikvarens kontor og drar frem en medbrakt pose twist som vi anser som en kulturbærer i seg selv. Jørn Holme har skiftet jobb og arbeidstema noen ganger i sin karriere, fins det en rød tråd i dette eller er det å starte fra null hver gang. Hva har PST med kulturminnevern å gjøre?

Praia De Santa Cruz – For mange torskehoder

Torsdag 20. august 2009 mottok Troms politidistrikt signal om oppbringelse av den portugisiske tråleren «Praia De Santa Cruz». Skipet var bordet av kystvaktfarøyet KV Senja etter en risikovurdering og oppbragt under mistanke om feil føring av fangstdagbok og underrapportering av torsk i vernesonen.

Forsett, eventuelt

Det er viktig at det i miljøsaker prosederes på forsett dersom bevisene gir grunn til det, selv om skyldkravet ofte kun er uaktsomhet. Dolus eventualis, i motivene til ny straffelov kalt eventuelt forsett, vil ofte kunne være en aktuell forsettsform. En ny høyesterettsdom viser imidlertid at det er lett å trå feil ved bruk av eventuelt forsett.

Reaksjoner på ulovlige byggetiltak

– Hvilken betydning vil det nye overtredelsesgebyret ha for ulovlighetsbekjempelsen?

I en rekke artikler i Miljøkrim er det blitt rettet fokus på utfordringene kommunene, politi og påtalemyndighet står overfor i bekjempelsen av ulovlige byggetiltak i strandsonen.

Skal ikke bevare egne fotavtrykk i sanden

– Den største trusselen mot kulturminnevernet er at vi er så rike. Med så mange penger i omløp bygges det mye på mange plasser, sier riksantikvar Jørn Holme. Vi sitter på riks-antikvarens kontor og drar frem en medbrakt pose twist som vi anser som en kulturbærer i seg selv. Jørn Holme har skiftet jobb og arbeidstema noen ganger i sin karriere, fins det en rød tråd i dette eller er det å starte fra null hver gang. Hva har PST med kulturminnevern å gjøre?

INTERPOL Pollution Crime Working Group

I perioden 7.–9. oktober 2009 gjennomførte INTERPOLs arbeidsgruppe for forurensningskriminalitet, «INTERPOL Pollution Crime Working Group». sitt 15. møte.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.