Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Bisitterrollen – Hva kan den innebære?

Å være bisitter vil si at man er til stede i retten sammen med aktor og utfører bestemte oppgaver under rettsmøtet. Men hva vil en slik rolle innebære? I denne artikkelen kan du lese nærmere om hvordan bisitterrollen fungerer ved ØKOKRIM.

Straffbar telting

Retten til å sette opp leir i utmark anses av mange jakt- og friluftsinteresserte som hellig. Det vakte derfor stor offentlig interesse da Statsadvokatene i Nordland i mai 2010 utferdiget et forelegg for å ha etablert en lavvoleir i et attraktivt friluftsområde. Saken fikk bred dekning i lokale medier og det var tidvis stor aktivitet på diverse nettfora.

Ecomessage

På ØKOKRIMs årlige miljøseminar, som i år ble holdt i Fredrikstad, var Interpols miljøkrimavdeling invitert til å holde foredrag. Foredragsholderne var Davig Higgins og Emile Lindemuller. Ett av deres sterke budskap var viktigheten av å dele informasjon på tvers av landegrensene, for å bekjempe internasjonal kriminalitet. Ecomessage-skjemaer er en måte å gjøre dette på og Interpol oppfordret politiet til å bruke denne metoden, ved å fylle ut slike skjemaer.

Miljøerstatning etter naturmangfoldloven § 74 – straff i henhold til EMK?

Med naturmangfoldloven er det innført en forvaltningsrettslig reaksjon mot ulovligheter som vi har liten erfaring med fra før, såkalt miljøerstatning. Så vidt jeg vet, er ingen ilagt miljøerstatning ennå. Jeg ønsker å problematisere om denne sanksjonen er å anse som straff i henhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Bokomtale: Plan- og bygningsrett

Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Helge Skaaraas, Stein Ness og Audvar Os, Plan- og bygningsrett, 2. utgave, del 1 og 2. I en tid hvor jeg kanskje for ofte nøyer meg med en rask sjekk i Norsk lovkommentar på nett eller andre oppslagslignende fremstillinger ved behandling av rettslige spørsmål, er det en glede å få presentert et rettsområde i sammenheng og meget grundig behandlet.

Allemannsretten og friluftsloven – Sanksjoner ved overtredelse

Friluftsloven inneholder de fleste grunnleggende bestemmelsene om allemannsretten, som er et viktig rettslig grunnlag for mulighetene til å drive friluftsliv. Allemannsretten er rettigheter til å ferdes, oppholde seg og høste visse naturprodukter som ville bær og blomster, uavhengig av hvem som eier grunnen. Utøvelse av allemannsrett medfører også plikter, både overfor grunneieren, naturmiljøet og andre mennesker.

Stockholmkonvensjonen

Hvorfor er vi så bekymret for at spesielt POP-er skal komme ut i naturen, og hva vil skje hvis klimaet endres?

Avhør når mistenkte er et foretak

I miljøsaker som behandles ved ØKOKRIM retter mistanken seg ofte mot et foretak. Dette reiser spørsmål om avhør av partsrepresentant, ansatte og tillitsmenn i foretaket; når skal disse anses som vitner og når anses de som mistenkte? Spørsmålet om foretakets forsvarer har rett til å være til stede ved avhør av foretakets ansatte, er også et stadig tilbakevendende tema.

ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.