Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Publisert

Artikler

Sakkyndighet i straffesaker om miljø og økonomi

I både straffesaker og sivile saker er det fra tid til annen behov for særlig sakkyndighet for at sakene skal bli godt opplyst og få en forsvarlig behandling. Sakene reiser ofte kompliserte problemstillinger som er vanskelig å forstå uten bistand fra personer med den nødvendige kunnskapen.

Hønsehauk i Høyesterett

For hønsehauken er det farlig å møte Høyesterett, skriver professor Inge Lorange Backer. I Rt. 1997 s. 1341 åpnet Høyesterett ved analogi en adgang til å bruke nødverge til å avlive en hønsehauk som angriper høner, og i Rt. 2014 s. 238 fastslo Høyesterett at det kan gjøres selv om det ikke skulle være nødvendig for å avverge angrepet.

Vellykket tverrfaglig miljøkrimkonferanse

Etter initiativ fra Riksadvokaten avholdt Miljødirektoratet og ØKOKRIM 18. november den første tverrfaglige miljøkriminalitetskonferanse mellom kontrollmyndigheter og påtalemyndigheten som noen gang har funnet sted.

Felles kulturarv, felles ansvar – ny veileder for kirke og politi

Vi har over 1600 kirker i Norge, alt fra små kapell til flotte stavkirker, moderne arbeidskirker og monumentale domkirker. Felles for svært mange av disse kirkebyggene er at ikke bare selve bygget, men også inventaret representerer store kulturhistoriske verdier. Dette er kulturskatter som malerier som er en del av utsmykningen, eller bruksgjenstander som døpefonter eller nattverdskalker. Uansett dreier det seg om kulturhistoriske gjenstander som har vært, og fortsatt er, en viktig brikke i lokalsamfunnets og kanskje også hele landets identitet.

Strengere straffer for ulovlig snøscooter-kjøring

ØKOKRIM avga tidligere i høst en høringsuttalelse til regjeringens forslag om å tillate såkalt rekreasjonskjøring med snøscooter hvis kommunene selv sier ja. Ett av forslagene i høringen var å heve strafferammen, noe som skapte store protester.

Hamsun- og Ibsenbedrageriene

I november 2011 tok ØKOKRIM ut tiltale for grovt bedrageri i en helt spesiell kultursak. Saken dreide seg ikke om kulturminner, men om bedragerier knyttet til forfalskning av kulturhistorisk betydningsfulle håndskrifter. Saken ble avdekket da en mann i februar 2006 sendte et antikvariat i Oslo en e-post med kopi av noen få sider fra et angivelig hittil ukjent manuskript av Henrik Ibsen, «Solguden», som skal ha vært Ibsens siste verk. En årvåken litteraturviter reagerte på at dette umulig kunne være ekte, og tok kontakt med andre antikvariater i Oslo.

Notatteknikk i avhør

I Storbritannia benytter man en egen notatteknikk ved lyd-/bildeavhør. Dette er en enkel teknikk som kan ha store fordeler også for norsk politi. Teknikken går i korthet ut på at man noterer i et tankekart, noe som gir en helt annen oversikt enn tradisjonelle notater.

Overvåkingsprogrammet for kongeørn

SNO er hovedleverandør av overvåkingsdata på kongeørn gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Arbeidet startet i noen utvalgte intensivområder i 2013, og utvides nå til en ekstensiv kartlegging i hele landet.

Kongeørn på viltkamera

Nylig ble en mann fra Sørlandet dømt i Gulating lagmannsrett for å ha tatt et havørnegg fra et reir i Dalane. Saken er ikke rettskraftig. De var to om dette, og den andre vedtok sin dom fra Dalane tingrett. I en annen pågående sak
i Dalane ble det funnet en havørn og en kongeørn i en fryseboks hjemme hos en mann i jegermiljøet. Begge fuglene ble felt ulovlig. Da vi fikk en henvendelse fra ØKOKRIM om det kunne være aktuelt med et overvåkingsprosjekt av en kongeørnlokalitet, var det ikke vanskelig å svare ja.

Kilden til evig ungdom?

Forrige utgave av Miljøkrim tok for seg grunnlovens pliktbestemmelse til å sikre miljøet. Grunnlovens § 112 sier blant annet at enhver har rett til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares, samtidig som borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen. I tillegg til at kunnskap om natur og miljø gjør oss i stand til å ivareta denne retten, gir det også en økt følelse av personlig eierskap til naturen for flere – noe som er i naturens interesse. Naturen er full av gode og engasjerende historier som er velegnet til nettopp dette, og her skal det handle om flaggermus.
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00

Personvern og informasjonskapsler

ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har når du er registrert i våre systemer og registre. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Les ØKOKRIMs personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her.