Under arbeidet ble det tatt i brukt ATV, til tross for at motorferdsel er forbudt i reservatet og det ikke forelå tillatelse.

Ulovligheten medførte forelegg fra Søndre Buskerud politidistrikt på 50 000 kroner, som er vedtatt. Den ansvarlige linjemesteren i Statnett fikk en påtaleunnlatelse.