Av: Politiadvokat Margrete Torseter / foto: politiet

egg_sanking_ulovlig.jpgSankeren ble raskt kontaktet av lensmannen på Værøy og Røst, og erkjente forholdene. Han hevdet at han ikke visste at sankingen var ulovlig, og leverte selv de aktuelle eggene på lensmannskontoret. Etter det politiet har forstått, er det ikke en sjelden foreteelse at noen plukker måkeegg i reservatet om våren.

Desto viktigere var det å ta tak i denne saken, hvor bevisene var gode.

Vi fikk enornitolog tidligere tilknyttet Fylkesmannens miljøvernavdeling til å foreta en artsbestemmelse av eggene.

Det hele endte med et forelegg på 20 000 kroner utstedt etter ordre fra Statsadvokatene i Nordland for overtredelse av naturmangfold­loven § 75 første ledd jf. § 15 jf. § 77 jf. forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene 1. april 2012–31. mars 2017 §§ 8 og 6, jf. forskrift om fredning av Røstlandet naturreservat pkt IV. Forelegget er vedtatt. Forelegget går ut på at han sanket minst 83 egg; 77 egg av arten fiskemåke og 6 egg av arten gråmåke og/eller svartbak.