cwit.jpg

Tekst: spesialetterforsker Per Knut Vistad, ØKOKRIM  /  Foto: Miljøkrimredaksjonen

Konferansen fant sted i Interpols hovedkontor i Lyon, 25. -26. . juni, 2015. Hensikten med konferansen var å presentere prosjektets foreløpige funn og temaene var:
- WEEE ruter, WEEE markedet og WEEE aktører
- Drivere i ulovlig aktivitet innen ee-avfall
- Anbefalinger med formål å håndtere ulovlig handel av WEEE

Prosjektet er finansiert av EU og har pågått i 2 år. Konsortiumet har bestått av private firmaer foruten FN-organisasjoner og INTERPOL (INTERPOL har vært prosjektkoordinator). Sluttrapport med anbefalinger og annen informasjon om prosjektet finnes på nettsiden cwitproject.eu.

Konferansen var inndelt i fem tema, hvert organisert som et panel bestående av 5-6 personer (plukket ut fra industrien selv, politi, påtalemyndighet, domstol, forskningsmiljøer, forvatningsmyndighet og prosjektorganisasjonen selv), inklusive en moderator. Et kort innlegg fra en av paneldeltagerne, etterfulgt av paneldebatt og med mulighet for spørsmål fra salen.

De fem temaene var:
- Tema I – Øk innsamlingen, unngå lekkasje (Med Vistad i ekspertpanelet)
- Tema II – Handel, behandling og økonomiske drivere
- Tema III – Rettslig rammeverk, implementering og håndheving
- Tema IV – Håndheving og påtale
- Tema V – Veikart (Roadmap)