En mann fra Lindesnes satte fyr på store mengder bygningavfall etter riving av to bygg. Det dreide seg i det ene tilfellet om anslagsvis 28 tonn malte planker og annet.

Bål

Han er nå ilagt 35 000 kroner i bot for brudd på forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a jf § 7 første ledd.

Bygningsavfallet mannen fra Lindesnes satte fyr på.