Ansatte ved Miljøteamet

Knut A. N. Rørholt
Knut Arnold Nitschke Rørholt
startet hospiteringen ved Miljøteamet i januar i år. Han gikk ut av Politihøgskolen i 1989. Knut kommer fra Kragerø politistasjon, Telemark politidistrikt. Der jobber han som etterforsker og er i tillegg miljøkontakt for Vestmar driftsenhet, som er Kragerø, Drangedal og Nissedal. Han har tidligere tjenestegjort i Oslo politidistrikt, i Uttrykningspolitiet og i Kragerø.
Stig Føyen Stig Føyen
ble tilsatt i ett års vikariat ved Miljøteamet 1. februar i år. Han gikk ut fra Polithøgskolen i 1990, og har siden det jobbet ved Oslo politidistrikt. Først ved ordenstjeneste og operativ trafikktjeneste (MC) og deretter som divisjonsleder/gruppeleder de siste syv år; operativ tjeneste og etterforskningsledelse innen trafikk og miljøkriminalitet.
 
Tuva Brørby
ble tilsatt i ett års vikariat ved Miljøteamet 1. mars. Før dette var hun ansatt ved Finans- og miljøseksjonen ved Oslo politidistrikt, ved miljøgruppen. Tuva gikk ut fra Politihøgskolen i 1999 og har jobbet som etterforsker i Oslo i flere år. I tillegg har hun også vært hundefører for en narkotikahund.

 

I neste nummer:

  • Barmarkskjøring
  • Ulvestammen i Skandinavia
  • Sakkyndige skal ikke ta stilling til jus?