Nytilsatte ved Miljøteamet:

Anders Billie Johnsrud Anders Bille Johnsrud
begynte på Miljøteamet i ØKOKRIM første februar i et seks måneders engasjement. Johnsrud har jobbet ved Kriminalvakten i Oslo siden han kom ut fra Politihøgskolen i 2009. Han var miljøkontakt ved Grønland politistasjon og fullførte Politihøgskolens miljøkurs i 2010. I tillegg har han en master i Naturforvaltning fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås.

 

I neste nummer kan du lese om artikkelen «En dårlig sak»;

Artikkelen er basert på et foredrag politiadvokat Amund Sand og seniorrådgiver Ståle Hansen, fra Nord-Trøndelag politidistrikt, holdt på ØKOKRIMs oppdrettsseminar i bergen i november 2010. De var henholdsvis påtaleansvarlig og saksbehandler i saken.

Bakgrunn. Namdal tingrett avsa i 2010 en frifinnende dom i en sak om rømning fra et settefiskanlegg i Flatanger i Nord-Trøndelag. Saken gjaldt diverse brudd på akvakulturloven i forbindelse med to tilfeller av rømning fra Flatanger Settefisk AS sitt anlegg på Lauvsnes i Flatanger. Artikkelen setter fokus på hva som gikk galt, og hvilke særlige utfordringer saker om rømning fra settefiskanlegg byr på. Saken antas på mange måter å være nokså representativ, både med hensyn til kompleksitet og saksbehandling.

Materiellfrist Miljøkrim 2/2011: 1. juli.

 

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!