Nytt om navn:

Arve Fjellbo

Arve Fjellbo

begynte 23. januar i år ved Miljøkrimavdelingen i et vikariat på ett år, han kom da fra miljøgruppa ved Finans- og miljøkrimavdelingen ved Oslo politidistrikt.

Fjellbo gikk ut av Politihøgskolen i 2006. Han har før dette tjenestegjort ved Hurum lensmannskontor i Søndre Buskerud politidistrikt, blant annet som miljøkontakt og jobbet en del med sjøtjeneste. Av tidligere utdannelse har han fagbrev som elverksmontør, samt at han har jobbet mange år som servicetekniker innen elektronikk. Arve har også eksamen fra Politihøgskolens »bekjempelse av miljøkriminalitet» og naturoppsyn ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Solveig Ravnum

Solveig Ravnum

er nå ansatt som biolog ved Miljøkrimavdelingen i ØKOKRIM.

Ravnum har doktorgrad i mikrobiologi (2000) og mastergrad i biologi (1993) fra Universitetet i Uppsala i Sverige. Fra 2001 til 2003 hadde hun en forskerstilling ved Massachusetts Institute of Technology i Boston, USA. Solveig har etter dette også hatt forskerstillinger ved Universitetet i Oslo og ved Veterinærinstituttet i Oslo. Fra 2010 har hun vært ansatt som seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU). Hun har også undervist på universitetsnivå og utgitt en rekke publikasjoner. Siden 2007 har hun kun jobbet med miljørelaterte prosjekter, spesielt med toksikologiske effekter og risikovurdering av miljøgifter.

Solveig har nå tatt over som biolog i Miljøkrims nye spalte «Biologen har ordet».

Philip Tolloczky

Miljøets mann i Politidirektoratet.

Fra nyttår ble politiinspektør Philip Tolloczko ny saksbehandler for miljøkriminalitet i Politidirektoratet, og ønsker å sende alle lesere en liten uformell hilsen.

Tolloczko er politiutdannet og har i tillegg naturvitenskaplige fag (biologi/kjemi/matematikk) fra universitet og høgskole samt master i kriminologi fra England. Temaet for masteroppgaven var konflikthåndtering i forvaltningssamarbeid. I år går han på Miljøkriminalitetsstudiet på Politihøgskolen.

Innenfor justissektoren har han jobbet med etterretning/analyse (blant annet geografiske informasjonssystemer) og forebygging samt forvaltningssamarbeid på alle nivåer i politiet: politidistrikt (Oslo), Politidirektorat og Justisdepartementet. Han har også jobbet med organisert kriminalitet.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med Philip og ønsker ham lykke til i et viktig arbeid, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland til Miljøkrim.

 

I neste nummer kan du lese om:

  • rettsvillfarelse i miljøkrimsaker
  • miljøkriminalitet på Island
  • straffesaker etter naturmangfoldloven – del II

Smakebit på artikkelen om rettsvillfarelse

Rettsvillfarelse påberopes ofte i miljøsaker. Når det gjelder miljølovgivning viser rettspraksis at det stilles strenge krav til å undersøke nærmere hvorvidt en handling eller virksomhet er lovlig. Artikkelen tar for seg enkelte av disse dommene, og peker på noe av det man må undersøke for å vite om handlingen er lovlig eller ikke.
 

Materiellfrist Miljøkrim 2/2012: 15. juli