Ansatte på Miljøteamet:

Haakon Haaverstad

Haakon Haaverstad
Haakon Haaverstad er tilsatt i ett års vikariat som spesialetterforsker ved Miljøteamet. Haakon tiltrådte den 16. juni, etter endt utdanning ved Politihøgskolen. Han har også en mastergrad i marin biologi og limnologi.

Reene Nilsen

Reene Nilsen
Reene Nilsen vil fungere som nasjonal miljøkoordinator frem til 14. desember 2008.

Lars Tore Ruud

Lars Tore Ruud
Politioverbetjent Lars Tore Ruud har gått ut i ett års permisjon for å tiltre nyopprettet stilling i Statens Naturoppsyn. Lars Tore overtar ansvaret for oppsyn med verneområdet Nordre Øyeren fra fylkesmannen og skal forøvrig ha Oslo og Akershus som sitt geografiske arbeidsområde.

Lars Tore kom til Økokrims miljøteam fra Follo politidistrikt i 1999. Han har hatt mange oppgaver her, spesielt innen bekjempelse av naturkriminalitet og ble også nasjonal miljøkoordinator. Før han gikk ut i permisjon var han innbeordret til Polithøgskolen i Oslo med ansvar for etterutdanningen i miljøkriminalitet

 

Miljøhåndboken

Boken «Hva er miljøkriminalitet?»

I 2006 kom boken «Hva er miljøkriminalitet?». Boken er nr. 17 i Økokrims skriftserie og er en håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet innen politiet, påtalemyndigheten og forvaltningen. Den vil også være en orientering for alle andre som er interessert i å få et innblikk i hva dette temaet omfatter.

Forfatterne er Hans Tore Høviskeland, Rune Bård Hansen og Jørn Holme. 

Boken koster 100 kroner og kan bestilles fra Økokrim.

 

I neste nummer:

  • Organisering av Sjøfartsinspektøren
  • Innføring av fremmede arter
  • Helgeland politidistrikt

 

Stoffrist 3. november 2008