Nytt om navn:
 

Anne Helene Berg

Anne Helene Berg

er siste tilskudd til Miljøkrimavdelingen, hun ble ansatt i våres som førstekonsulent og er som hun selv uttrykker det en «potet», med andre ord hjelper hun til over alt, eksempelvis å utføre støtteoppgaver i etterforskningen, bistå med å behandle straffesaker m.m.

Anne Helene har en cand.mag. i krim­inologi, psykologi og engelsk fra Universitetet i Oslo og University of York. Hun har blant annet jobbet ved den britiske ambassaden i seks år. Første året som estate assistant, de siste fem årene som konsulærassistent og visumbehandler 
i Consular Section.

   
Frøydis Nilsen
Frøydis Nilsen

sluttet seg i sommer til pensjonistenes rekker. De fleste som har jobbet med miljøsaker i politiet i Norge kjenner Frøydis som en god kollega, faglig dyktig og alltid engasjert i det som skjer rundt politirollen.

Frøydis startet sitt arbeid med miljøsaker ved Oslo politikammer i 1997 ved Trafikk- og miljøavsnittet. Før det hadde hun blant annet jobbet som lensmannsbetjent i Østfold. I perioden 2002 til 2003 var hun også innom ØKOKRIMs miljøteam på et årsengasjement. Hun bidro sterkt til utvikling av miljøfaget og var i tiden før hun sluttet aktiv i å videreføre sin tilegnede kunnskap til andre kolleger blant annet ved å utforme arbeidsmiljø­informasjonen i KO:DE. Frøydis har i mange år undervist på PHS i faget arbeidsmiljøkrim­inalitet, også de som nå i høst gjennomfører denne utdanningen vil få stifte bekjentskap med henne.

 

Annonse, stillingsutlysning, design: Lillian Nordby Øktner

Jobbe på miljøteamet i ØKOKRIM?

Om du er interessert i å søke på stilling som førstestatsadvokat eller statsadvokat ved Miljøteamet, ta kontakt med Hans Tore Høviskeland. For mer informasjon om stillingen/-e, se her: Førstestatsadvokat eller statsadvokat. Når søknadsfristen går ut, kan de bli fjernet fra disse lenkene, da kan du evt. finne de igjen på politijobb.no.

 

Neste nummer kommer ut i desember.

Ønsker du å bidra med noe? Send en mail til: miljokrim.okokrim@politiet.no
Materiellfrist Miljøkrim 3/2012: 16. november