Ansatte ved Miljøteamet:

Reene Nilsen

Reene Nilsen

ble ansatt som etterforsker ved ØKOKRIMs miljøteam 15. august 2005, og 1. juli 2008 ble han ansatt som Nasjonal miljøkoordinator. I september tiltrer han stillingen som politioverbetjent ved Avdeling for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen. Der får han ansvaret for Økostudiet og et nytt studie i Finansiell etterforsking.

Espen Østerud

Espen Østerud

ble ansatt som etterforsker ved ØKOKRIMs miljøteam 1. oktober 2009 etter å ha jobbet ved Subsidieteamet siden 2008. Han slutter i stillingen i september 2011 for å studere ledelse ved BI (Master of management), samt friskvern ved Axelsons.

 

 

Utgavens utvalgte miljøterminologi «Ftalater»

Miljøkrim har startet en ny spalte der en ny miljøterminologi vil bli presentert for hver utgave.

Ftalater brukes hovedsakelig for å mykgjøre plast, og finnes i mange produkter vi omgås daglig (enkelte ftalater er forbudt i leketøy og kosmetikk). Både mennesker og miljø kan derfor bli eksponert for stoffene. Ftalater bioakkumuleres i varierende grad i organismer. Noen typer ftalater er klassifisert som reproduksjonsskadelige, siden de kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Noen er også klassifisert som miljøskadelige, derfor er mange av ftalatene på miljøvernmyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter. 

(Kilde Miljøverndepartementet og miljostatus.no)

    

I neste nummer kan du lese om Mattilsynet og anmeldelser av miljøkriminalitet

Mattilsynet forvalter et omfattende regelverk og deres oppgave er å bidra til at folk, dyr og planter ikke blir utsatt for fare eller en uakseptabel risiko. Dette er viktige samfunnsmessige oppgaver! Miljøkrimsakene Mattilsynet velger å anmelde faller som regel inn under matloven. Vi opplever at en del saker blir henlagt. Selv om det kan være en årsak til få anmeldelser fra oss, er det ikke den eneste. 

Artikkelen er skrevet av seniorrådgiver Ellen Hestenes ved Mattilsynet. Hun løfter frem blant annet temaer som «Nytter det å anmelde?», «Hvorfor skal politiet prioritere våre saker?» og «Hva kan Mattilsynet gjøre selv?». I tillegg kan du lese om Mattilsynets anmeldelsespraksis ved ulovlig hold av eksotiske dyr.

Materiellfrist Miljøkrim 3/2011: 16. november.