Nytt om navn:
 

tarjei ISTAD

Tarjei Istad

er i statsråd utnevnt til førstestatsadvokat. Han vil lede det nye etterforskings- og påtaleteamet på Miljøkrim­­avdelingen. Se lederen på side 5 om omorganiseringen. Vi gratulerer.

   
TUVA BRØRBY
Tuva Brørby

blir redaktør for neste utgave av Miljøkrim siden Tarjei Istad er opptatt med rettssak.

 

Neste nummer kommer ut rundt påsketider.

Ønsker du å bidra med noe? Send en mail til: miljokrim.okokrim@politiet.no
Materiellfrist Miljøkrim 1/2013: 11. mars